• کشور گرجستان
  • ویزا گرجستان
  • ویزای گرجستان
  • گرجستان
  • گرجستان
  • ثبت شرکت گرجستان
  • اقامت گرجستان

اقامت دائم گرجستان

چاپ فرستادن به ایمیل

اقامت دائم گرجستان بر اساس قوانین جدید گرجستان نیازمند سپری کردن حداقل 6 سال اقامت موقت می باشد. این موضوع حتی شامل حال کسانی می شود که یکی از بستگان درجه یک مانند همسر و یا فرزند فرد تابع این کشور باشد. به زودی جدیدترین قوانین اقامت دائم کشور گرجستان در این قسمت منتشر می شود

 

پکیج برنزه اقامت گرجستان

پکیج برنزه اقامت گرجستان

پکیج نقره ای اقامت گرجستان

پکیج نقره ای اقامت گرجستان

پکیج طلائی اقامت گرجستان

پکیج طلائی اقامت گرجستان